น้ำมันเสน่ห์ เทพรำลึก

จัดเป็นน้ำมันเสน่ห์เมตตาที่นิยมกันมาแต่ยุคโบราณ และมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานจนมาถึงทุกวันนี้…จัดเป็นน้ำมันประเภทชั้นเทพในตำหรับสายวิชาเขาอ้อ และเป็นวิชาแขนงหนึ่งที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

🌀พุทธคุณและวิธีการใช้🌀

ใช้น้ำมันนี้ทารูปถ่ายคนรัก โดยเขียนชื่อ วันเดือน ปีเกิดไว้ด้วย…บริกรรมคาถาพรางทาน้ำมันนี้พรางวนบนรูปถ่าย พรางรำลึกนึกถึงเขาพราง (นึกถึงคนในรูปถ่าย) คนนั่นจะรำลึกนึกถึงเราไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันกิน ให้ทำในยามรุ่ง จะได้ผลดีที่สุด และทำติดต่อกัน 3 วัน 7 วัน เวลาเดียวกันได้ผลมามากแล้วแล

🌀ใช้เจิม ทา ตามจุดต่างๆในร่างกายจะส่งผลเต็มร้อยในเรื่องมหาเสน่ห์ มหาเมตตา มหานิยม ใครเห็นก็รัก ใครเห็นก็นิยมชมชอบแล

วิธีใช้มีแนบให้ผู้บูชาครับ

ราคาบูชา 890 จัดส่งฟรี!!!