น้ำมันเสน่ห์ กามภิรมย์

(1ใน7ตัวของตำหรับกามสูตร)..ตัวนี้กลิ่นหอม…เน้นการสนองต่อกามารมณ์ มัดใจคู่ครอง มัดใจคนรักได้กลิ่นน้ำมันแล้วจะโอนอ่อนลงทันที เป็นเสน่ห์สายชู้สาว การสนองต่ออารมณ์ กามารมณ์ มัดใจคนรัก มัดใจคู่ครองเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น

หากคนรักหนีหน่าย เอาน้ำมันทาที่รูปถ่าย คนรักจะร้อนใจนึกถึงจนต้องกลับมาหานำไปใช้ในด้านเสน่ห์ได้ร้อยแปดประการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นการเจิมการทา การนำไปผสมน้ำมันอื่นๆก็ได้ผลดีนักแล

🌀 สรรพคุณ/อิทธิคุณ/วิธีใช้🌀

🔥 เป็นเสน่ห์สายชู้สาว การสนองต่ออารมณ์ กามารมณ์
🔥 มัดใจคนรัก มัดใจคู่ครองเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น
🔥 หากคนรักหนีหน่าย เอาน้ำมันทาที่รูปถ่าย คนรักจะร้อนใจนึกถึงจนต้องกลับมาหา
🔥 นำไปใช้ในด้านเสน่ห์ได้ร้อยแปดประการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นการเจิมการทา การนำไปผสมน้ำมันอื่นๆก็ได้ผลดีนักแล
🔥 ตัวนี้สามารถทาหน้าทาร่างกายได้ไม่ได้สร้างจากมวลสารสายล่างหรือสายพรายใดๆ ใช้แล้วไม่เข้าตัวแน่นอน
🔥 ข้อห้ามและคำเตือนโปรดใช้ภายใต้ศีลธรรมไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นทำได้ประเสริฐแล้ว

วิธีใช้มีแนบให้ผู้บูชาครับ สนใจสอบถามได้